På framsikt.nu använder vi cookies för att få statistik om användningen av vår webbplats för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

En ny vision för världen med Agenda 2030

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email

År 2015 antogs 17 Globala mål för en ekonomisk, social och hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla länder. För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar – stater, institutioner, privata företag, världssamfundet och det civila samhällets organisationer. Och även vi som privatpersoner.

FNs Globala mål är 17 stycken, med hela 169 delmål. Arbetet med att ta fram dem bygger på ett av de mest omfattande globala konsultationerna som FN någonsin har gjort. Målen antogs formellt av världens ledare i september 2015.

Målen är till för att vi alla ska hitta sätt att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Du kanske redan är med och bidrar till målen utan att tänka på det? Exempelvis genom att handla ekologiskt? Eller genom din pension?

Målen och pensionen

Allt fler inser potentialen i hållbara investeringar, så även för pensionen. Men det finns också aktörer som länge jobbat framtidsinriktat. SPP har länge haft en hållbar investeringsstrategi. Flera av målen omfattas därför, direkt eller indirekt, i det arbete som görs när SPP väljer hur pengarna ska placeras, ett urval som görs bland drygt 2500 börsnoterade företag som analyseras och betygsätts. I arbetet identifieras företag som arbetar integrerat med hållbarhet i sin verksamhet och som ser det som en affärsmöjlighet. Av dessa utesluts de allra sämsta från investeringarna till förmån för en övervikt i de allra bästa. Samtidigt spelar aktiv påverkan av bolagen en central roll i investeringarna, för genom makten som ägare kommer möjligheten att påverka bolagen att ta ytterligare steg i en hållbar riktning.

I analysen läggs extra tonvikt på finansiell stabilitet, hållbar drift och positionering för framtida trender så som befolkningstillväxt, resursknapphet och ändrade konsumtionsmönster. I den hållbara driftsanalysen ingår allt ifrån produktionsprocesser till uppföljning av leverantörskedjor, miljöpåverkan, sociala förhållanden och ägarstyrning. Och en självklarhet är att välja bort de bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

SPP har, liksom målen för de globala agendorna, successivt höjt kraven, förfinat analysmodellen och förbättrat förmågan att identifiera de hållbara vinnarna. Strategin grundar sig på övertygelsen att de bolag som är mest resurseffektiva, tar de globala utmaningarna på allvar och anpassar sina verksamheter till en hållbar agenda är de som kommer att vara mest lönsamma på sikt.

17 Globala mål för hållbar utveckling

 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former, överallt.
 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt.
 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till en ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
 11. Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
SPP

Ämnen som bidrar till en bättre framtid, på initiativ av pensionsbolaget SPP.

Om Framsikt

Copyright © SPP