På framsikt.nu använder vi cookies för att få statistik om användningen av vår webbplats för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Så kan du som arbetsgivare tjäna på förmånsskatten!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

För snart ett år sen, den 1 juni 2018, slopades skattefriheten för sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Skatt infördes på privata sjukvårdsförsäkringar som betalas av arbetsgivaren. Men vad innebär egentligen den nya skatten för dig som arbetsgivare? Och går det att tjäna på att betala mer för privat sjukvård?

I Sverige finns i dagsläget cirka 650 000 sjukvårdsförsäkringar tecknade, varav 70 procent är tecknade och betalas av en arbetsgivare. De nya skattereglerna innebär i korta drag att privata vårdförsäkringsförmåner jämställs med lön, och beskattas på samma vis.

Det kan låta krångligt och dyrt med den nya förmånsskatten, men det är inga konstigheter. Du som har sjukvårdsförsäkring betalar nu en arbetsgivaravgift på motsvarande försäkringspremien och gör sedan avdrag på bolagsskatten, vilket i slutändan innebär marginellt högre kostnad än tidigare.

Vi har Norge som exempel där en liknande förmånsbeskattning infördes redan 2005, där det ändå finns en solsida bakom de nya reglerna. Sedan förmånsbeskattningen av privata sjukvårdsförsäkringar infördes i Norge har allt fler norska arbetsgivare insett värdet av förmånen, och tecknat försäkringar för de anställda. På samma sätt tror jag att den svenska debatten kring de nya reglerna kan bidra till att synliggöra och lyfta värdet på förmånen, och ge arbetsgivare ett utmärkt tillfälle att kommunicera kring detta.

Enligt mig vittnar många arbetsgivare om att sjukvårdsförsäkringar bidrar till att undvika eller korta ner sjukfrånvaron bland de anställda, och utgör ett viktigt stöd i arbetet för att uppfylla arbetsmiljökraven. Flera studier har även visat att ett aktivt och prioriterat hälsoarbete för att förbättra arbetsmiljön har en direkt påverkan på anställdas produktivitet och företagets resultat.

Att erbjuda anställda sjukvårdsförsäkring är en investering. Företaget sparar enorma kostnader på långtidssjukskrivningar, och bevisar att man prioriterar sina anställdas hälsa och trygghet. Dessutom är sjukvårdsförsäkringar en uppskattad förmån, som kan hjälpa till att locka och behålla rätt kompetens.  Du tvekar inte att teckna försäkring för din bil eller bostad, men att försäkra dig själv och dina anställda prioriteras allt för ofta bort.

Katris 4 tips för en friskare arbetsplats

1. Gör en behovsanalys

Vissa branschspecifika behov som exempelvis lagstadgade hälsokontroller erbjuds oftast inte av försäkringsbolag, så där kan det vara bra att istället vända sig till företagshälsovården. Samtidigt kan försäkringsbolag täcka andra behov som företagshälsovården inte gör. Det viktigaste är att du som arbetsgivare tar reda på exakt vilka behov som finns, och vilka tjänster som bäst möter dessa.

2. Se över era avtal

Vilka tjänster har arbetsplatsen köpt in, och vad får ni för pengarna? Våga ifrågasätta, och utvärdera möjligheten att få ett bättre avtal som fullt täcker era behov.

3. Se till att dina anställda vet om vilka förmåner de har

Det är inte förmånerna i sig som gör att man får en friskare arbetsplats. Oavsett vilka hälsoförsäkringar som arbetsgivaren erbjuder är det först om den anställda vet om och använder tjänsterna som de leder till en mer välmående arbetsplats.

4. Nöjda och friskare medarbetare med SPP Hälsa

I arbetsgivaransvaret ingår att aktivt förebygga och hantera ohälsa på arbetsplatsen. Du och dina medarbetare har olika behov av stöd och hjälp för att må bra. SPP Hälsa har utvecklats för att möta era behov så att ni kan vara ett välmående företag. Är du intresserad av att teckna hälso- sjukvårdsförsäkring? Läs mer om SPP Hälsa.

Katri Lampinen, stressexpert på SPP

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
SPP

Ämnen som bidrar till en bättre framtid, på initiativ av pensionsbolaget SPP.

Om Framsikt

Copyright © SPP