På framsikt.nu använder vi cookies för att få statistik om användningen av vår webbplats för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Så kan dina pengar blåsa liv i Östersjön

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

Vatten är en förutsättning för allt levande och därmed även för en sund samhällsutveckling. Men vatten är en knapp resurs och de senaste 30 åren har befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen. Och efterfrågan väntas öka med mellan 10- 12 procent de kommande 20 åren.

Dagens misshushållning med jordens naturresurser, där vatten är en av de viktigaste, är en av vår tids största utmaningar. Både för miljön och för ekonomin.

Vatten som global resurs har i takt med ökad efterfrågan på färskvatten och minskat utbud av detsamma, blivit alltmer akut. Sambanden är komplexa, men i sin grövsta förenkling kan man sammanfatta det som att vi är fler som vill dela på en resurs som är satt under extrem press och som är väldigt ojämnt fördelad.

World Economic Forum har sedan 2015 rankat tillgången på vatten som en av de största riskerna för en hållbar samhällsutveckling i sin Global Risk Report. Den finansiella risken som uppstår i den här problematiken är något som fler inom den finansiella sektorn börjar uppmärksamma. Men det behöver uppmärksammas mer av fler.

Under flera år har vi på SPP arbetat intensivt för att få till en Blå Obligation för att finansiellt kunna stötta arbetet med att rena havet, och i januari 2019 lanserades den slutligen – Baltic Blue Bond. Pengarna går till bland annat vattenreningsprojekt, storm- och översvämningsskydd samt projekt som ska restaurera det marina ekosystemet i Östersjöregionen.

Varför just Östersjön?
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, omslutet av nio länder och regionen är hem till över 90 miljoner människor. Det geografiska läget gör havet särskilt utsatt. Det faktum att den enda förbindelsen till världshaven sker via två smala sund (Öresund och Bälten) gör att det tar ungefär 30 år att cirkulera och byta ut allt vatten. Föroreningar som släpps ut blir alltså kvar under mycket lång tid.

Utvecklingen i Östersjön har bland annat lett till att fisken i havet är så förgiftad att vi avråds från att äta den. Den döda havsbotten breder ut sig och varje sommar hindrar hälsoskadlig algblomning oss från att bada och njuta av havet. Det måste vi sätta stopp för.

Genom att investera i reningsverk och avloppssystem kan vi minska påfrestningarna på det redan pressade ekosystemet.

Det är enorma utmaningar vi har framför oss, men rätt hanterade skapas förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt. Fler låntagare i regionen borde proaktivt utnyttja öronmärkt grön eller blå finansiering till projekt som bidrar till att förbättra miljön. Ett oerhört effektivt och smart sätt att visa handlingskraft och åstadkomma förändring.

Johanna Landberg, Hållbarhetsansvarig på SPP

Vill du veta mer om hur vi jobbar med vattenfrågan? Ladda ner och läs vår senaste rapport om vattenrisker här.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
SPP

Ämnen som bidrar till en bättre framtid, på initiativ av pensionsbolaget SPP.

Om Framsikt

Copyright © SPP