På framsikt.nu använder vi cookies för att få statistik om användningen av vår webbplats för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Inte bara börshajande

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

I detta investeras dina pensionspengar.

Det gamla talesättet “lägg inte alla ägg i samma korg” betyder att du bör sprida dina risker. Detta gäller även för dina pensionspengar, varför din pensionsleverantör sparar dem i många olika så kallade tillgångsslag. Här följer en lista, med korta beskrivningar, av de vanligaste tillgångsslagen i pensionsportföljen för en kund i SPPs Sparande med garanti, en vanligt förekommande pensionslösning som ger ett garanterat belopp i utbetalning när du går i pension.

Obligationer

Genom obligationer lånas dina pensionspengar ut till exempelvis staten, en kommun, en bank eller ett företag. Avkastningen kommer när de som lånat pengarna betalar tillbaka dem med ränta efter en viss tid, så kallad löptid. Hur lång löptiden är varierar mellan olika obligationer och påverkar risken och avkastningen i placeringen.

Aktier

Aktier är ägarandelar i företag som skapar avkastning genom utdelningar och när de säljs med vinst. Det kan vara noterade aktier, det vill säga att aktierna handlas på en börs som till exempel Stockholmsbörsen, eller onoterade, vilka alltså inte handlas på en börs. Mixen av aktier i din pensionsportfölj kan se ut på många olika sätt, med såväl svenska som utländska aktier och till olika risknivå. En hög risknivå motiveras av att det också finns en högre chans till avkastning*, alltså mer pengar till dig.

Aktiefonder

Fonder är sammansättningar av olika tillgångsslag, exempelvis en aktiefond som består av aktier från flera olika företag. Fonderna kan ha olika inriktning, till exempel på en specifik marknad som Sverige eller Europa, eller vara inriktad på en specifik bransch som teknik eller energi. Avkastning, värdeutveckling och risk för aktiefonder är beroende på inriktningen och sammansättningen av fonden.

Många fonder förvaltas, vilket betyder att det sitter människor och jobbar med att välja in och välja ut vilka delar, såsom aktier, och hur mycket av varje som ska ingå i fonden. Det finns också indexfonder, som istället eftersträvar att innehålla samma typ av spridning av aktier som på till exempel Stockholmsbörsen. Dessa brukar ha en lägre avgift.

Räntefonder

Räntefonder är ett samlingsnamn för olika varianter av fonder som placerar i räntebärande värdepapper. Det finns obligations-, penningmarknads- och likviditetsfonder.

De som kallas för likviditetsfonder eller penningmarknadsfonder är korta räntefonder. De placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på högst 1 år. Obligationsfonder är långa räntefonder som placerar i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på över 1 år. På grund av den kortare löptiden är risken lägre i korta räntefonder än i långa räntefonder, samtidigt som möjligheten till högre avkastning* ökar i fonder med längre löptid.

Företagsobligationsfonder

Företagsobligationsfonder är ett mellanting mellan traditionella räntefonder och aktiefonder. Företagsobligationsfonder har vanligtvis lite högre risk och lite högre avkastningsmöjligheter* än andra typer av räntefonder, men normalt lägre än aktiefonder.

Det är också stor skillnad i risk mellan olika företagsobligationsfonder, vilket beror på vilken typ av företagsobligationer som fonden investerar i. En företagsobligationsfond kan investera i obligationer utgivna av företag med låg kreditrisk eller i obligationer från företag med hög kreditrisk. Men också en kombination av bådadera. Kreditrisk innebär risken att företagen som ger ut obligationerna inte kan fullfölja (betala tillbaka) sina åtaganden.

Lån

Eftersom pensionsbolagen har mycket kapital vänder sig en del större institutionella låntagare, exempelvis kommuner och landsting, direkt till pensionsbolagen för att låna pengar. På så sätt undgår man att bankerna “skär emellan” med högre ränta. Pensionsspararna får en högre ränta än om de skulle placerat pengarna hos en bank som i sin tur lånar ut dem och låntagaren får betala en lägre ränta än om de skulle gått genom banken.

Fastigheter

Många pensionsbolag äger också fastigheter. Dels har fastigheterna ett värde, när de köps och säljs mellan fastighetsägare, men många fastigheter ger också avkastning i form av att ägaren får hyra eller avgifter betalt till sig från de som nyttjar lokalerna. Det är så avkastningen för dig som pensionssparare uppstår.


*Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
SPP

Ämnen som bidrar till en bättre framtid, på initiativ av pensionsbolaget SPP.

Om Framsikt

Copyright © SPP