På framsikt.nu använder vi cookies för att få statistik om användningen av vår webbplats för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Grattis, du som arbetsgivare har gjort ett bra val!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

Att välja pensionsleverantör till sina anställda innebär ett stort ansvar. Ibland kan det behövas en påminnelse om valet och ett kvitto på att det pensionsbolag som fått förtroendet över de anställdas pensioner levererar.

Vi är stolta över att kunna säga att SPP under fjolåret levererade bäst avkastning av pensionsbolagen inom Sparande med garanti. SPPs kunder kan se tillbaka på ett starkt 2017 då en typisk yrkesverksam sparare fick 11,1 procent i avkastning. Kunder som har uppnått pensionsålder, och därmed har större inslag av räntor i sitt pensionskapital, fick 6,5 procent i avkastning.

Sparande med garanti – tryggt, enkelt och hållbart

Med Sparande med garanti  tar SPP hand om placeringen av försäkringskapitalet. Spararen behöver bara göra ett val en gång och får sedan en garanterad ränta på sitt kapital och ett garanterat månadsbelopp vid pensionen. Pengarna investeras hållbart med en unik åldersanpassad tillgångsfördelning där risken minskar i takt med spararens ålder. Det garanterade månadsbeloppet höjs när sparandet har utvecklats väl i utbetalningsfasen.

5 snabba med investeringschefen Michael Timm

1. Vad gör SPPs Sparande med garanti unik?

Utöver portföljens åldersanpassning, som liknar generationsfonder, är den unik i sin transparens med fördelningen i olika innehav som annars bara går att hitta för fondförsäkringar. Kombinationen av garantin och en stark potentiell växtkraft gör produkten konkurrenskraftig. Till skillnad från fondförsäkring har vi dessutom möjlighet att placera i alternativa tillgångsslag, såsom onoterade aktier, fastigheter och låneinvesteringar, vilka ger högre förväntad avkastning än noterade aktier och räntebärande tillgångar.

2. Kan du säga något om innehaven?

Unga kunder med lång placeringshorisont får en aktieandel runt 60 procent. En relativt stor andel av aktieexponeringen är i onoterade aktier och tillväxtmarknader som har en högre förväntad avkastning. Grunden i ränteportföljen är företagsobligationer med hög kreditvärdighet. Vi har mycket lite placeringar i statsobligationer eftersom de ger för dålig ränta helt enkelt.

I fastighetsförvaltningen har vi en väldiversifierad portfölj med fastigheter som genererar stabila kassaflöden. Vi fokuserar på fastigheter med långa hyreskontrakt till stabila hyresgäster. Det ger en stabil real avkastning. Om inflationen går upp går med andra ord även hyresnivån och därmed avkastningen upp.

3. Hur ser du på framtiden?

Vi tror på en fortsatt lågräntemiljö. Det påverkar avkastningen för alla tillgångsslag och gör det ännu viktigare än förr att sprida riskerna och inte bara vara beroende av aktieavkastning i portföljen. Vi kommer fortsätta vår satsning på mer illikvida tillgångsslag som fastigheter och låneinvesteringar. Förutom att låna ut till företag ser vi nu även möjligheter att börja investera i bolån.

4. Vad kan du säga om förväntad framtida avkastning?

Givet denna lågräntemiljö tror vi att våra kunder som befinner sig i arbetslivet framöver kan förvänta sig en årlig avkastning på ca 5 procent och att kunder som uppnått pensionsålder kan räkna med ca 3-4 procent per år.

5. På vilket sätt är Sparande med garanti hållbar?

Vi väljer aktivt in bolag med höga hållbarhetsbetyg enligt vår analys och bolag som är positionerade för att lösa klimatutmaningar. Vi exkluderar företag som bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverade i annan oacceptabel verksamhet. Större delen av aktieportföljen är investerad i fossilfria fonder och alla fastigheter vi köper utvecklar vi för att få dem miljöcertifierade, eftersom vi är övertygade om att det ökar värdet på fastigheterna.

Vi är såklart också stolta över att vi under Davos mottog placeringen som den mest hållbara försäkringskoncernen i världen av Corporate Knights.

Fondförsäkring – ett bra alternativ för den mer aktiva spararen

I en fondförsäkring har spararen möjlighet att påverka värdeutvecklingen på sitt kapital, och väljer själv vilka fonder kapitalet ska placeras i*. Idag finns det fler än 200 000 fonder i världen. Därför gör vi ett noggrant fondurval som ständigt utvärderas, så att våra kunder ska veta att utbudet hos oss är kvalitetssäkrat. Varje enskild fond ska kunna erbjuda spararen något unikt och ge förutsättningar att skapa en bra portfölj som ger god avkastning.

Vi har ingen “ekohylla”. Alla SPPs fonder är hållbara och vi tar ingen extra avgift för hållbarhet. Priset skiljer sig däremot om fonden är aktivt förvaltad eller indexnära. De heter indexnära just eftersom vi har hållbarhetskriterier på alla våra fonder och därmed får de inte kallas indexfonder. Bra för världen och för plånboken!

*Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
SPP

Ämnen som bidrar till en bättre framtid, på initiativ av pensionsbolaget SPP.

Om Framsikt

Copyright © SPP