På framsikt.nu använder vi cookies för att få statistik om användningen av vår webbplats för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Det avgörande vattnet

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email

Hela 8 av FNs 17 hållbarhetsmål är direkt eller indirekt knutna till vatten. Det är inte så konstigt, när hundratals miljoner människor världen över redan idag lever i områden med brist på vatten.

Att tillgodose världens vattenbehov är en av de största utmaningarna som världen står inför idag. 70 procent av jordens yta är täckt av vatten, men endast 2,5 procent är färskvatten. Av detta är nästan 70 procent lagrat i snö, is och glaciärer. Mycket lite av jordens vatten är alltså tillgängligt färskvatten. Trots det tar vi i länder som Sverige ofta vatten för givet när vi tvättar oss i det, dricker det och använder det i produktionen.

8 av 17 hållbarhetsmål handlar om vatten

Många hundra miljoner människor lever idag i områden med brist på vatten. Dessutom har föroreningar gjort mycket vatten farligt att dricka. Samtidigt ökar det globala vattenbehovet hela tiden på grund av befolkningstillväxten och ökad efterfrågan på mat och produkter som kräver stora mängder vatten för att producera.

Utmaningar kring vattenhantering återspeglas direkt eller indirekt i 8 av de 17 målen. Mål nummer 6 handlar om att säkerställa tillgången till vatten och goda sanitära förhållanden för alla. Enligt FN är vatten och goda sanitära förhållanden själva kärnan i en hållbar utveckling och nödvändigt för att både människor och planet ska överleva.

Jordbruket står för merparten av värl­dens vattenförbrukning. Det krävs cirka 15 000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött, cirka 6 000 liter vatten för att producera ett kilo fläskkött och cirka 2 500 liter för att producera ett kilo ris. Vad vi väljer att äta påverkar alltså värl­dens vattenförbrukning.

Viktigt att se vattenrisken

Hur du väljer att investera dina pengar påverkar också vattenförbrukningen. Investerare bör vara särskilt uppmärk­samma på potentiella vattenrisker i bolag som konkurrerar inom vattenintensiva branscher och som har verksamhet i om­råden med vattenbrist. Det är viktigt att titta på hur bolagen hanterar avfallsvat­ten och hur de jobbar med att säkerställa en stabil tillgång till rent vatten.

Vattenförbrukningen bör planeras med hänsyn till natur och människor i områdena runt produktionsanläggningarna för att förhindra föroreningar av dricksvat­tenreservoarer eller överförbrukning av vatten. Bristfällig hantering av vatten­resurser kan också leda till kostsamma produktionsstopp för bolagen. Effektiv vattenförbrukning kan därför, förutom att vara en viktig faktor i en seriös hållbarhetsanalys, ha stor inverkan i analys av framtida avkastning vid investeringar.

Vattenutmanaren: spanska Acciona

Bolaget driver 70 avsaltningsanläggningar och har specialiserat sig på teknologier inom omvänd osmos. Det betyder att man avlägsnar salter från havsvatten eller bräckt vatten för att framställa färskvatten.

Acciona har också implementerat avancerade miljöstyrningssystem för att minimera riskerna i samband med avsaltning. Avsaltningsteknologin har genomgått en enorm utveckling de senaste åren och kostnaderna har sjunkit kraftigt.

För 10 år sedan kostade det 10 dollar att producera 1 000 liter avsaltat vatten. Nu har kostnaden sjunkit till under 1 dollar. Avsaltningsmarkna­den förväntas växa med omkring 10 procent per år till 2020.

 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Email
SPP

Ämnen som bidrar till en bättre framtid, på initiativ av pensionsbolaget SPP.

Om Framsikt

Copyright © SPP